Algemene Voorwaarden

 

Om de massage/workshop zo prettig mogelijk te laten verlopen hanteert relax2smile een aantal voorwaarden.

Als je een afspraak voor een massage/workshop bij relax2smile maakt, gaat relax2smile ervan uit dat je kennis genomen hebt van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 1. Relax2smile biedt (niet-erotische en niet-medische) massages/workshops. De massages/workshops zijn niet bedoeld om 'medische condities' (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. In bepaalde gevallen kan relax2smile besluiten om af te zien van het geven van een massage/workshop en je doorverwijzen naar een specialist.
 2. De certificaten waarover relax2smile beschikt zijn voor jou als klant beschikbaar om te zien.
 3. Relax2smile werkt hygiënisch. Dezelfde hygiëne verwacht relax2smile ook van jou. Indien er bij massage/workshop (op locatie) naar beoordeling van relax2smile geen sprake is van een hygiënische situatie heeft relax2smile het recht de massage/workshop te annuleren zonder teruggaaf van kosten.
 4. Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel jou als relax2smile is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage/workshop.
 5. Relax2smile is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen, anders dan door de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 6. Bij het maken van een afspraak wordt altijd je naam, emailadres, adres en telefoonnummer gevraagd voor de administratie. Deze informatie zal niet aan derden worden verstrekt.
 7. Je bent als klant zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan relax2smile verstrekt, zodat relax2smile de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 8. Eventuele gegevens die je voor of tijdens de massage aan relax2smile geeft, worden vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit de beroepsethiek als zorggever houd relax2smile zich aan een geheimhoudingsplicht.
 9. Relax2smile vraagt je om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen vlak voor aanvang van de massage.
 10. Gemaakte afspraken voor een massagebehandeling kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 48 uur geannuleerde afspraken worden aan je doorberekend. Massagebehandeling gaat alleen door na betaling van het bedrag.
 11. Voor betaling van een workshop geldt: na aanmelding word je geacht de volledige kosten binnen 14 dagen over te maken op de rekening van relax2smile, doch uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de workshop. De workshop gaat alleen door na ontvangst van de betaling. Na ontvangst van de betaling wordt (digitaal) een bevestiging toegestuurd.
 12. Voor annulering van een workshop geldt:
  1. tot 4 weken voor aanvang van de workshop;  80% wordt terugbetaald.
  2. tot 2 weken voor aanvang van de workshop; 50% wordt terugbetaald.
  3. na 1 week voor aanvang van de workshop wordt geen bedrag meer terugbetaald.
 13. Je kunt bij relax2smile contant of per pinbetaling afrekenen of uiteraard met een cadeaubon van relax2smile. Voor de workshops geldt: alleen betaling per overboeking mogelijk.
 14. Voor gemaakte offertes geldt: deze zijn vrijblijvend, exclusief BTW (tenzij anders aangegeven)
 15. Bij een massage/workshop op locatie wordt de tijd voor het op en afbouwen van de massagebank/stoel niet meegerekend in de massagetijd.
 16. Storingen in gemaakte afspraken als gevolg van overmacht, kunnen nooit op relax2smile worden verhaald.
 17. Voor cadeaubonnen geldt: na storten van het factuurbedrag, op de rekening, onder vermelding van het factuurnummer, wordt de cadeaubon binnen 3 werkdagen toegestuurd. Kosten van cadeaubonnen worden niet terugbetaald. Het is verboden de cadeaubon, voor commerciële doeleinden, door te verkopen aan derden.
 18. Relax2smile doet zijn best om de website en drukwerk zo correct mogelijk weer te geven. Fouten in de weergave kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Daarom geldt: druk/zet/typfouten voorbehouden.
 19. Relax2smile behoudt de rechten op de door relax2smile aangeboden informatie en logo. Het is dan ook niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van relax2smile informatie of logo in wat voor vorm dan ook over te nemen.
 20. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist uitsluitend relax2smile.
 21. Je kan relax2smile nooit aansprakelijk stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/workshop die relax2smile je aanbiedt.